Drukuj

WYŻYNA TEATRALNA 2013
Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów

GALERIA

Fot. Henryk Góral

 Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4


Festiwal Wyżyna Teatralna jest objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego


 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Przyznanej Pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 ,pt.: „Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów Wyżyna Teatralna” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie.