Drukuj

Wyżyna Teatralna 2010

Oko na Wyżynę

W grudniu 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie – Hucie w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Oko na wyżynę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego nr: „VII Promocja integracji społecznej” działanie: „7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 9 marca 2010r. Uchwałą nr CCCII/3945/10 zatwierdził listę rankingową wniosków ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/POKL/7.3/2009 (XII runda konkursowa) pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu tj. otrzymał 96,5 punktów.

Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie w dniach od 01.06.2010r. do 30.11.2010r.W ramach projektu planuje się przeprowadzenie 92 godzin warsztatów teatralnych pod okiem instruktora odbywających się stacjonarnie w Rudzie-Hucie, 24 godzin zajęć teatralnych odbywających się na warsztatach wyjazdowych oraz 16 godzinnych warsztatów w trakcie trwania festiwalu. Zajęcia teatralne będą uzupełniane wyjazdami do teatrów na spektakle. Łącznie zrealizowanych zostanie 132 godzin dla 13 osobowej młodzieżowej grupy teatralnej z terenu gminy Ruda-Huta należącej do „Teatru OKO”. Zajęcia prowadzone będą w trybie popołudniowo-weekendowym.
Uwieńczeniem warsztatów będzie udział w festiwalu teatralnym „Wyżyna Teatralna”, na który zostaną zaproszone grupy teatralne (amatorskich i profesjonalnych). Uczestnictwo na Festiwalu pozwoli członkom Teatru OKO zdobyć dodatkowe doświadczenia, da możliwość porównania poziomu umiejętności scenicznych i pozwoli nawiązać znajomości. Ponadto grupa będzie miała okazje wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Jana Peszka aktora zawodowego bardzo popularnego i autorytatywnego w środowisku teatralnym.

Wyżyna Teatralna

Festiwal Wyżyna Teatralna jest jednym z kluczowych działań projektu „Oko na Wyżynę”, w tym roku odbędzie się w dniach 5-8 sierpnia w miejscowości Rudka, w trakcie festiwalu zobaczymy teatry z całej Polski między innymi: Teatr Krzyk – Maszewo, Teatr Navras – Rybnik, Teatr ES – Lublin, Teatr Plaster – Jarosław, Teatr Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki – Goleniów, Teatr Pierwszego Kontaktu - Lublin
Teatrzyk Straszydełka - Ulan-Majorat, Teatr Jarzębina Czerwona – Rudka oraz Teatr OKO – w roli gospodarzy.
Gościem specjalnym w trakcie tegorocznej Wyżyny Teatralnej będzie Jan Peszek, znany aktor teatralny i filmowy, 8 sierpnia poprowadzi warsztaty teatralne oraz zaprezentuje monodram „Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego” wg. Bogusława Schaeffera.

Jan Peszek

Jan Peszek, jak sam mówi, został ukształtowany przez twórczość dramatopisarza i kompozytora Bogusława Schaeffera. Powiedział, „że można próbować mówić o człowieku kompletnie innym językiem, z nieznanej mi perspektywy. Świat u Schaeffera jest rozbity na mikroelementy, które dopiero złożone dają portret jakiejś sytuacji ludzkiej. Uznałem to za bardzo adekwatne do świata, w którym żyłem” – w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

Projekt pt.: „Oko na wyżynę” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI z Europejskiego Funduszu Społecznego nr: „VII Promocja integracji społecznej” działanie: „7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie w dniach od 01.06.2010r. do 30.11.2010r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 


 Oko na Wyżynę

Projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Priorytet  VII, Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz  aktywnej integracji. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.