Drukuj

WYŻYNA TEATRALNA 2010

Program festiwalu:

05.08.2010 – czwartek


06.08.2010 – piątek

07.08.2010 – sobota

08.08.2010 – niedziela

Kontakt w sprawie wejściówek na spektakle i rezerwacja miejsc:     
tel. 790 797 161 lub 514 256 554


Oko na Wyżynę

 Projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Priorytet  VII, Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz  aktywnej integracji. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.