Drukuj

Wyżyna Teatralna 2009
OKO - Liczne Obserwacje

Udział w festiwalu potwierdzili:

Osobowość Festiwalu

Andrzej Golejewski
(aktor teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, fot. Tomasz Bielawiec

Warsztaty:

Spektakle:

Koncerty:

Oficjalny plakat Wyżyny Teatralnej 2009

Pierwsza wersja plakatu do 2012r nigdzie niepublikowana.



Projekt finansowany w ramach Poakcesyjengo Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich